Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)

For English click here.

 

Inleiding
De bescherming van jouw privacy is van groot belang voor Zizo. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin wettelijk wordt bepaald hoe wij met jouw persoonsgegevens moeten omgaan. Via deze Privacyverklaring willen wij je als websitebezoeker van Zizo, onze klanten aan wie wij schoonmaakdiensten en aanvullende diensten verlenen en sollicitanten graag informeren over de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken. Denk daarbij aan gegevens die jij verstrekt bij het gebruiken van onze website en andere diensten zoals online promoties, evenementen en acties. Deze Privacyverklaring geeft antwoord op vragen als: welke persoonsgegevens verwerkt Zizo (mogelijk) van je; waarvoor gebruikt Zizo jouw persoonsgegevens; aan wie verstrekt Zizo jouw persoonsgegevens (mogelijk); en over welke rechten beschik je ten aanzien van jouw  persoonsgegevens? Het uitgangspunt van Zizo is dat wij alleen jouw persoonsgegevens gebruiken indien dat strikt noodzakelijk is en indien wij de veiligheid daarvan kunnen waarborgen. Door jouw gebruik van deze website voort te zetten, stem je in met deze Privacyverklaring.

Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Zizo worden verwerkt, met tussenkomst van haar websites, haar social media kanalen en haar online promoties voor evenementen en acties die per e-mail worden verzonden. Daarnaast is deze Privacyverklaring van toepassing op alle persoonsgegevens die door Zizo verwerkt worden in en met betrekking tot haar dienstverlening. Ten slotte is deze Privacyverklaring ook van toepassing indien je bij ons solliciteert.

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?
Zizo – jouw professionele gemaksservice voor thuis met hoofdkantoor Uden (Verlengde Velmolen 1, 5406 NT), met kvk-nummer 83500278 – is de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens. Wil je contact met ons opnemen? Ga dan naar het kopje ‘Contact’. Daar vind je onze contactgegevens.

Op welke wijze vergaren wij jouw persoonsgegevens?
Zizo begrijpt dat de bescherming van jouw privacy belangrijk voor je is. In de arbeidsintensieve dienstverlening die Zizo levert, staan mensen centraal. Wij zijn jouw betrouwbare gemaksservice voor schoonmaak thuis (zie voor meer informatie: https://zizo.nl/diensten).

De bescherming van jouw privacy is daarbij een belangrijk element van kwaliteit. Zizo hecht veel waarde aan het creëren van bewustzijn op de ‘werkvloer’ ten aanzien van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De zorgvuldige omgang dient betrekking te hebben op de persoonsgegevens van klanten, hun medewerkers, andere zakelijke relaties, maar ook op onze eigen Thuismakers. Zizo streeft naar zowel compliance als het behouden van een werkbare situatie voor alle betrokkenen. Dit alles binnen de wettelijke kaders en met een passie voor ondernemen en dienstverlening. Graag geven wij je hieronder inzicht in de persoonsgegevens die wij van je nodig hebben en waarvoor wij die nodig hebben.

Zizo vergaart jouw persoonsgegevens op de volgende wijze:

 • Doordat jij (of een derde ten behoeve van jou) direct met ons communiceert per e-mail, brief of telefonisch, bijvoorbeeld wanneer je vragen hebt over onze schoonmaakdiensten en andere expertises of indien je vragen hebt inzake de online faciliteiten op de website;
 • Doordat jij (of een derde ten behoeve van jou) op een andere wijze persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons te sluiten. Hieronder kunnen ook jouw bijzondere persoonsgegevens vallen;
 • Doordat jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een van onze evenementen;
 • Doordat jij je abonneert op en/of onze social media kanalen volgt;
 • Doordat wij persoonsgegevens via andere bronnen verzamelen, zoals door middel van openbare bronnen, of door middel van andere partijen, zoals via adviseurs e.d.;
 • Door analyse van onze technische tools en diensten, die wij gebruiken voor onze websites;
 • Door bij ons te solliciteren.
   

 

Voor welke doeleinden verwerkt Zizo jouw persoonsgegevens?

In het kader van onze dienstverlening
De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om je daadwerkelijk te kunnen voorzien van onze schoonmaakdiensten en aanvullende dienstverlening. In het vervullen van onze rol als opdrachtnemer, leverancier en binnen de verschillende facetten van dienstverlening waarin Zizo werkzaam is, kunnen in ieder geval (maar niet uitsluitend) de volgende verwerkingen van persoonsgegevens behoren: het beheren van gegevens van prospects, klanten en opdrachtgevers alsmede het onderhouden van deze zakelijke relaties. Daarnaast verwerkt Zizo jouw persoonsgegevens om met je in contact te komen.

Zizo verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens: jouw voor- en achternaam, geslacht, titel, functie, e-mail, andere contactgegevens, naam van het bedrijf/organisatie waarvoor je werkzaam bent, rechtsverhouding tot anderen, adresgegevens en overige gegevens die je aan ons verstrekt. Voorts verwerken wij financiële gegevens teneinde betaling van onze dienstverlening te realiseren. Indien de wet dat vereist bewaren wij een kopie van jouw legitimatiebewijs. Bovenstaande gegevens mogen we gebruiken op basis van de overeenkomst die we met je afsluiten, zonder daarvoor jouw specifieke toestemming te vragen. We delen deze persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is of jij ons hiervoor toestemming geeft.

Voorts kunnen wij in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens van vaste en flexibele werknemers aan klanten en opdrachtgevers verstrekken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en onze dienstverlening. Veel medewerkers bevinden zich extern, bij de klanten/opdrachtgevers.

Marketing en Business Development-activiteiten:
Wij houden je graag op de hoogte van onze dienstverlening en wij blijven graag met je in contact. Indien jij je inschrijft voor onze nieuwsbrief, een bepaald evenement of ons een e-mail of sollicitatie stuurt, dan verwerken wij jouw gegevens in het kader van die nieuwsbrief, evenement, e-mail of sollicitatie. Wij kunnen je ook nieuwsbrieven of uitnodigingen sturen op ons eigen initiatief. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens in het kader van wettelijke verplichtingen of, waar relevant, in het kader van onze dienstverlening. In het onderstaande worden onze verwerkingen van persoonsgegevens nader toegelicht.

Nieuwsbrief of mailing
Zizo verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je te (onder)houden. Wij informeren onze klanten en zakelijke relaties graag via onder meer nieuwsbrieven. Ook informeren wij je, indien je dat wenst, over evenementen die wij verzorgen en andere bedrijfsgerelateerde aangelegenheden waarvan wij menen dat die interessant kunnen zijn voor jou. Daarnaast verwerken wij statistieken met het oog op het verbeteren van onze diensten en de daarop gerichte marketingactiviteiten.

Indien je voormelde nieuwsbrieven en uitnodigingen wenst te ontvangen, kun jij je bij ons inschrijven via onze website (www.zizo.nl). Je kunt je ook op elk gewenst tijdstip uitschrijven.

Indien jij je aanmeldt voor ontvangst van de nieuwsbrieven verwerken wij in ieder geval: jouw voor- en achternaam, titel, functie, jouw e-mailadres, jouw geslacht, de naam van het bedrijf/de organisatie waarvoor je werkt en mogelijk jouw adresgegevens. Ook kunnen er dieetwensen en toegangsbenodigdheden worden geregistreerd in het kader van het bijwonen van evenementen.

Wij zullen jouw gegevens bewaren totdat jij je toestemming intrekt. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken of aanpassen.

Social media
Zizo heeft een eigen LinkedIn-pagina, Facebook-pagina, Twitter-account en YouTube-kanaal, waarop jij je geheel vrijblijvend kunt abonneren. Via onze social media kanalen informeren wij je over de laatste ontwikkelingen binnen Zizo, delen wij vacatures en hebben wij interactie met klanten en medewerkers van Zizo. Daarnaast informeren wij je over andere bedrijfsgerelateerde aangelegenheden en evenementen waarvan wij menen dat die interessant zijn voor je.

Indien jij je aanmeldt voor onze social media kanalen, verwerken wij de volgende gegevens van je: jouw voor- en achternaam, titel, functie, jouw contactgegevens zoals e-mailadres en social media pagina, het bedrijf waarvoor je werkzaam bent en de berichten en filmpjes die wij plaatsen en die jij interessant vindt.

Wees je ervan bewust dat, indien je ervoor kiest om je te abonneren op onze social media kanalen, dat als zodanig zichtbaar is voor andere gebruikers van de desbetreffende social media. Datzelfde geldt, indien jij ervoor kiest om een bijdrage van onze pagina te delen via social media.

Onderhavige Privacyverklaring is niet van toepassing op voormelde gegevensverwerkingen. Indien je meer te weten wilt komen over de privacybeschermende maatregelen door deze derde partijen, dient je de desbetreffende privacyverklaring bij die derde partijen op te vragen.

Wij zullen jouw gegevens bewaren totdat jij je toestemming intrekt. Jij kunt je toestemming te allen tijde intrekken of aanpassen.

Website
Via onze website (www.zizo.nl) verwerken wij jouw persoonsgegevens voor technische en functionele analyses van de website met het oog op het genereren van statistieken en om onze website te analyseren en/of te verbeteren. De persoonsgegevens die via onze websites worden verwerkt zijn: gegevens omtrent het apparaat waarmee jij onze website bezoekt, waaronder IP-adressen en gegevens omtrent jouw bezoek aan onze website, waaronder begrepen de pagina’s die bezoekers aanklikken. Voormelde gegevens worden verwerkt in statistieken inzake: de functionaliteit (is de pagina goed vindbaar?), foutmeldingen (zijn er webpagina’s die niet goed opstarten?) en de relevantie (is de webpagina nog relevant?). De persoonsgegevens die wij hiervoor verzamelen, verwerken wij gedurende 24 maanden. De gegevens zullen ook worden gebruikt om onze diensten te promoten.

Indien je via onze website een e-mail verstuurt naar info@zizo.nl of indien je telefonisch contact met ons opneemt via 088-00225552, zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken om jouw vraag te kunnen beantwoorden of jouw opmerkingen te kunnen verwerken. Ook deze gegevens worden binnen 24 maanden na einde abonnement door ons verwijderd.

Cookies
Zizo maakt gebruik van cookies op haar websites. Cookies zijn kleine bestandjes welke op jouw computer, tablet of smartphone opgeslagen worden bij het bezoeken van onze website. Voor het goed laten functioneren van haar website maakt Zizo gebruik van functionele cookies en/of analytische cookies. Tevens maakt Zizo gebruik van cookies om de inhoud van haar websites te delen via social media. Om deze cookies op jouw computer te mogen plaatsen wordt er vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de website.

Zizo gebruikt Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers de website en apps gebruiken. Het staat je vrij deze cookies te weigeren. Dit kan door de settings van jouw webbrowser aan te passen. Wij wijzen je er op dat dit gevolgen kan hebben voor de functionaliteit van de website. Door het gebruik van de website voort te zetten, zonder jouw settings aan te passen, stem je in met ons gebruik van cookies.

Sollicitaties
Indien je bij ons solliciteert, zullen wij de volgende gegevens verwerken en bewaren: jouw voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail en overige persoonlijke gegevens vermeld in jouw sollicitatie. Hieronder kunnen ook jouw bijzondere persoonsgegevens vallen zoals een vog-verklaring. Deze gegevens zullen alleen worden verzameld en verwerkt gedurende het sollicitatieproces en worden binnen 4 weken na beëindiging van het proces door ons verwijderd indien de sollicitatieprocedure geen succes heeft gehad. Alleen indien je daarvoor toestemming geeft zullen wij jouw gegevens uiterlijk één jaar bewaren. Indien de sollicitatie wel succes heeft gehad, worden de gegevens bewaard tot 1 jaar na einde dienstverband.

 

Juridische grondslagen voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op grond van één of meer van de volgende juridische grondslagen:

 • Uitoefening van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een overeenkomst tot het verrichten van  onze dienstverlening;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Jouw toestemming;
 • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer wij gegevens moeten verstrekken voor de uitvoering van de Belastingwet.

Zizo-app
Via onze Zizo-app verwerken wij jouw persoonsgegevens om Zizo-diensten te kunnen leveren . De persoonsgegevens die via onze Zizo-app worden verwerkt zijn:

 • Planningsmomenten: geplande tijd “van tot”
 • Jouw gegevens (naam, adres, huisdieren, huisinstructies, type woning, oppervlakte, aantal per ruimtesoort).
 • Thuismaker (naam, foto van thuismaker, tekst van thuismaker zelf).
 • Chats tussen jou en de thuismaker.
 • Chats tussen jou en de service-desk.
 • Foto’s in chats.
 • Jouw beoordeling van de geleverde dienst.
 • Gerealiseerde werktijden van diensten.
 • Inloggegevens

Voormelde gegevens worden verwerkt in statistieken. De persoonsgegevens die wij hiervoor verzamelen, verwerken wij gedurende 24 maanden. Indien je via onze Zizo-app een bericht stuurt / communiceert met onze ‘thuismaker” of service desk, zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken om jouw vraag te kunnen beantwoorden of jouw opmerkingen te kunnen verwerken. Ook deze gegevens worden binnen 24 maanden na einde abonnement door ons verwijderd.

De verkrijging van jouw persoonsgegevens door derden
Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden kan noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst, dan wel om wet- en regelgeving na te leven. Voor zover noodzakelijk kunnen jouw persoonsgegevens worden gedeeld binnen de Zizo B.V.. In zo’n geval zal Zizo erop toezien dat het verwerken van deze persoonsgegevens binnen de doeleinden zal plaatsvinden. Zizo verstrekt in geen enkel geval persoonsgegevens aan derden ten behoeve van commercieel gewin.

Wij delen gegevens alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van bijvoorbeeld de Rijksoverheid of handhavingsinstanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens. Als geen sprake is van een wettelijke verplichting of van noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst, verstrekken wij alleen gegevens aan anderen nadat we van jou expliciete toestemming hebben verkregen.

Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door diverse afdelingen binnen Zizo. Zo is bijvoorbeeld onze Marketing & Communicatieafdeling verantwoordelijk voor de verzending van onze nieuwsbrieven, persberichten, uitnodigingen en het plaatsen van berichten op onze social media kanalen. Voor zover nodig, in het geval jij specifieke informatie wenst te ontvangen, worden jouw persoonsgegevens gedeeld met de betreffende afdeling.

Voor het uitvoeren van haar diensten kan Zizo gebruik maken van een externe partij welke ondersteunt bij gegevensverwerkingen. Bovendien kan zij haar diensten uitbesteden. Voorbeelden hiervan zijn het uitbesteden (deels) van: ICT diensten, budget-coaching, het inwinnen van juridisch advies, de inzet van zzp-ers en andere supportdiensten. Deze derden kunnen persoonsgegevens verwerken, waardoor zij als verwerker worden aangemerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zizo eist van haar verwerkers een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens. Verwerkers worden mede geselecteerd op hun privacybeleid. Afspraken worden contractueel vastgelegd en indien daartoe aanleiding is, wordt de nakoming hiervan gecontroleerd. Met deze verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Bovendien zullen wij enkel persoonsgegevens delen voor de doeleinden zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Bovenstaand brengt tevens mee dat in bepaalde omstandigheden persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere partijen, bijvoorbeeld met derden die relevant zijn voor het verlenen van onze dienstverlening, zoals accountants, overheidsinstanties of organisaties welke betrokken zijn bij het hosten van een evenement.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
Zizo heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens passend en adequaat te beschermen. Zizo verwerkt met name persoonsgegevens van klanten en medewerkers. Zizo focust op beveiliging van de ICT-processen en –systemen. De beveiliging is gericht op de bescherming van informatie zelf en de middelen waarop het wordt opgeslagen zoals verschillende informatiesystemen, hardware, operating systems, databases, bedrijfsnetwerken en de fysieke locaties. Zizo gebruikt diverse digitale beveiligingstechnieken zoals: encryptie, firewalls en beveiligde servers. Verder geldt dat jouw persoonsgegevens op beveiligde, Nederlandse dan wel Europese servers worden opgeslagen.

Verder voorzien wij al onze medewerkers van instructies inzake het belang van het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Al onze medewerkers instrueren wij voorts over organisatorische beschermingsmaatregelen, zoals: een datalekprotocol; de inhoud van onderhavige Privacyverklaring; de noodzaak van het verkrijgen van toestemming bij verzending van nieuwsbrieven en informatie met betrekking tot andere marketingdoeleinden; en de noodzaak om hun wachtwoorden en/of devices voortdurend te beschermen.

 

Rechten met betrekking tot eigen persoonsgegevens

Jij hebt als betrokkene een aantal rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Het recht van inzage. Je kunt een verzoek doen om jouw persoonsgegevens in te zien. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor je geen recht van inzage hebt;
 • Het recht op aanpassing van jouw persoonlijke gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht om vergeten te worden. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor wij toch jouw gegevens moeten bewaren of verwerken, bijvoorbeeld als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat;
 • Het recht om bezwaar te maken of een beperking van de verwerking te verzoeken. Wederom geldt dat wij onder bepaalde omstandigheden niet aan dit verzoek hoeven te voldoen;
 • Het recht op data-portabiliteit. Dit betekent dat je het recht hebt om je persoonsgegevens op een gebruikelijke en gestructureerde wijze te ontvangen en dat je het recht hebt om de data over te hevelen naar een andere verantwoordelijke;
 • Het recht om een bezwaar en/of klacht in te dienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens);
 • Het recht om jouw toestemming in te trekken. Wij merken op dat, voor de uitoefening van dit recht geldt dat, onder bepaalde omstandigheden, Zizo gerechtigd is om de verwerking van jouw persoonsgegevens te blijven voortzetten (in weerwil van jouw intrekking), indien de verwerking noodzakelijk is voor Zizo om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Bewaarbeleid
Gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor de hierboven genoemde doeleinden. Zizo houdt hierbij rekening met de wettelijk bepaalde bewaartermijnen dan wel de termijnen die in het Vrijstellingsbesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn bepaald. Zizo hanteert de wettelijke bewaartermijnen die voor gegevensverwerkingen geldig zijn vastgelegd.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Zizo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Deze versie is vastgesteld op 12 oktober 2021. Het kan voorkomen dat de situatie zich voordoet dat de Privacyverklaring moet worden gewijzigd. Wij adviseren je dan ook om deze pagina regelmatig te raadplegen. Indien er grote wijzigingen plaatsvinden zal Zizo dit aankondigen.

Vragen, verzoeken of klachten?
Met dit document wil Zizo je duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Indien je vragen hebt over je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, je niet tevreden bent over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, of je specifieke vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons, kun je te allen tijde contact opnemen met ons per e-mail (privacy@zizo.nl) of telefonisch 088-0025552. Wij kunnen je vervolgens, indien je dat wenst, in contact brengen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Wij verzoeken je vriendelijk om, indien je contact met ons opneemt, te allen tijde duidelijk aan te geven wie je bent of namens wie je belt, zodat Zizo zeker weet dat zij de juiste persoonsgegevens kan aanvullen, aanpassen of verwijderen. Om fouten te voorkomen kan Zizo je verzoeken om jouw legitimatie.

Indien je van mening bent dat, Zizo of een medewerker van Zizo, onzorgvuldig omspringt met jouw persoonsgegevens, heb je het recht om een klacht in te dienen. Je kunt jouw klacht indienen bij Zizo of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer weten over Zizo? Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.