Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)

Zijn arbeidsomstandigheden verantwoord? Bieden we tijdig de juiste hulp bij lichamelijke of geestelijke problemen? En geven we medewerkers wel voldoende kansen om zich te ontplooien? Zizo gaat ver in de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Al die uiteenlopende activiteiten zijn gebundeld in één omvangrijk programma: ‘Fris in je werk’. Compleet en herkenbaar.

Waarom Fris in je werk?

Schoonmaak is een mensenvak. Mensen bepalen de kwaliteit van het werk. Voor Zizo is het niet meer dan vanzelfsprekend dat we aandacht hebben voor mensen. Het zit al in onze genen, als familiebedrijf. Daarom staat duurzame inzetbaarheid bij Zizo hoog in het vaandel. We willen laten zien dat ook in de schoonmaak – júist in de schoonmaak – goed omgaan met mensen gelijk opgaat met een optimale schoonmaakkwaliteit en efficiënte processen.

3 pijlers:

Fris in je werk_Vitaliteit en gezonheid

Fris in je werk_ontwikkeling en opleiding

Fris in je werk_Loopbaan en mobiliteit