Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)

CSU is een organisatie van en voor mensen en onderkent het belang van verschillende achtergronden van medewerkers, zowel cultureel als religies. Daar houden we rekening mee bij de samenstelling van teams, de vakantieplanning of het meedoen aan de ramadan of andere religieuze of culturele activiteiten. CSU erkent ook dat medewerkers het recht hebben om te staken, als zij vinden dat hun rechten of positie in het gedrang komen.

Daarnaast vindt CSU het belangrijk dat medewerkers met plezier naar het werk gaan en werken in een fijne omgeving. Eerlijkheid, integriteit en goede samenwerking horen daarbij. Wanneer een medewerker dit niet op zijn/haar werkplek zo ervaart dan is het mogelijk om hier een melding van te maken. Daarom kunnen onze medewerkers een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Ze kunnen bij een vertrouwenspersoon voor verschillende onderwerpen terecht. Denk aan wanneer medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag in de vorm van seksuele intimidatie, discriminatie op grond van ras, godsdienst. Maar ook bij ongewenst gedrag op basis van seksuele voorkeur, pesten, agressie of geweld. CSU pakt dit professioneel aan door de inzet van een externe vertrouwenspersoon. Ook werkt CSU met een klokkenluidersregeling via een externe specialist.

 

Maak kennis met onze externe vertrouwenspersoon

We laten je kennismaken met onze externe vertrouwenspersoon aan de hand van 5 vragen:

Wanneer kunnen medewerkers bij jou terecht?
“Op het werk spelen soms dingen die je in de weg zitten. Denk bijvoorbeeld aan agressie en geweld, pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Maar ook onenigheid met de leidinggevende of extreem hoge werkdruk. Misschien voel je je onjuist behandeld of heb je het idee dat er niet naar je wordt geluisterd. Medewerkers weten niet altijd of ze hiermee op een veilige manier bij hun leidinggevende terechtkunnen. Dan is het fijn dat ze hun verhaal aan mij kunnen vertellen.”

Kunnen medewerkers met jou vrijuit praten?
“Jazeker! Als vertrouwenspersoon heb ik een geheimhoudingsplicht. Ook richting CSU. Wat we bespreken, blijft dus volledig onder ons. Het enige wat ik terugkoppel naar CSU is een anoniem verslag van het aantal telefoontjes, mails en de soort problemen die spelen. Hier noem ik dus geen namen en inhoudelijke gegevens. Zo krijgt CSU toch een idee van wat er speelt, en kunnen ze er eventueel iets aan verbeteren. ”

Wat doe je als vertrouwenspersoon?
“In de eerste plaats luister ik. Mensen vinden het vaak al fijn om hun verhaal even tegen iemand anders aan te houden. Vervolgens denk ik mee over een oplossing. Ik geef advies, maar het is vervolgens aan de medewerkers zelf om stappen te zetten. Als ze er toch niet uitkomen, kunnen ze natuurlijk altijd weer bij mij aankloppen.”

Wat is de meerwaarde van een extern vertrouwenspersoon?
“Als er problemen zijn, voelt het vaak veiliger om daar met een buitenstaander over te praten. Je weet dan zeker dat je je verhaal kwijt kunt zonder dat dit gevolgen heeft voor jezelf of je werk. Als extern vertrouwenspersoon ben ik neutraal terrein en daardoor is de drempel laag. En ik heb daardoor ook een frisse blik.”

Wat vind jij mooi aan dit werk?
“Het mooiste vind ik dat ik mensen echt verder kan helpen. Ik ben heel mensgericht. Ik vind het leuk om naar mensen te luisteren en hen te kalmeren. Maar ook om mee te denken over een oplossing. Wanneer mensen met mijn advies weer vooruit kunnen, ben ik tevreden.”